Ayaw usa

Caloy: Dok, unsa man nga kada gabii magdamgo man nako nga NBA player kuno ko. Ako kuno ang point guard sa Lakers.
Doctor: Buyno, tagaan taka og reseta aron dili ka na magdamgo.
Caloy: Ayaw lang usa Dok kay championship namo karong gabii.

Advertisements

About this entry