Bungol, Libat, ug Buta

Si Bungol, si Libat ug si Buta nagsabot nga manan-aw og sine kay wala pa gayod sila kasulod og sinehan sukad-masukad. Maong sa paglingkod nila sa sulod sa Vision Theater:
Bungol: (misiyagit) Balik pulta, walay sound, walay sound Hoy psssst!
Libat: (misiyagit sab) Kuwadro! Kuwadro!
Buta: Hoy mga kolokoy! Wala pa gani magsugod!

Advertisements

About this entry