Eksersays sa mga madre

Matag buntag mag-eksersays ang mga madre libot sa ilang compound. Ang paagi sa ilang pag-eksersays mao ang pagbisikleta. Apan kay lagi mga madre, ginadili alang kanila ang pagsaba.

Usa ka adlaw, nag-eksersays na sab ang mga madre kuyog ang ilang superyora. Nagbisikleta silang tanan. Pag-agi nila sa usa ka gamayng hump sa dalan, naniyagit ang mga madre, “Aaaaayyyyy!!!” ug nang-agik-ik. Napungot ang ilang madre superyora kay ginadili alang sa mga madre ang pagsaba-saba. Mibadlong siya, “Mga sisters, palihog ayaw kamo pagsaba kay makawala kana sa dignidad sa atong pagkamadre!” Ug nanghilom ang mga madre.

Nagpadayon silag tindak sa ilang mga bisikleta. Sa unahan, nakaagi na sab silag hump. Ang maong hump mas dako-dako kay sa ilang naagian ganina. Pag-agi nila sa hump naniyagit na sab ang mga madre, “Aaaaayyyy!!!” ug nang-agik-ik. Gipaningot silang tanan. Napungot na sab ang ilang madre superyora ug mibadlong, “Mga sisters, palihog intawon ayaw kamo pagsiyagit-siyagit kay mga madre kita! Abi pa lang unya mga mahilayon kitang mga madre!” Ug nanghilom ang mga madre.

Padayon gihapon ang mga madre sa ilang pag-eksersays. Pag-abot sa unahan, dihay dako gyod kaayo nga hump. Nakabantay ang madre superyora sa dako nga hump ug nahadlok nga basin maniyagit na sab ang iyang mga kaubang madre.

Busa, mibadlong siya daan sa iyang mga kauban, “Mga sisters, adunay dako kaayong hump sa unahan. Kon inig agi nato nianang hump maniyagit pa gani mo, ako na gyod nang pabutangan og lingkoranan ang inyong mga bisikleta.”

Advertisements

About this entry