Nakatulog

Teban: Paita bay uy. Wa na koy trabaho. Gitangtang ko sa akong amo kay nakatog ko.
Pedro: A, grabe! Gitangtang ka tungod lang kay nakatulog ka?
Teban: Dulog hinuon nako iyang asawa.

Advertisements

About this entry