Nars ug mekaniko

Sa piyesta sa usa ka lungsod, nakigsayaw ug sweet music ang usa ka ulitawo sa usa ka dalaga sa bayle nianang gabhiona:
Ulitawo: Nars ka day, no?
Dalaga: O, nganong kahibalo ka man?
Ulitawo: Nanimaho ka man gong ospital.
Da
laga: Mekaniko ka dong sa?
Ulitawo: O, nganong katag-an ka mang mekaniko ko?
Da
laga: Ganiha ra man gud ko nimo gi-jackan!

Advertisements

About this entry