Pagpasaylo sa mga Sala

Biyernes Santo kadto ug ubay-ubay ang naglaray paingon sa kompesalanan. Usa ka seksi nga babaye ang misulod sa kompesalanan, miluhod, nanguros, ug miingon, “Bendisyoni ako, Padre, kay ako nakasala. Mihikap ako gabii sa kinatawo sa akong uyab.”

Mitubag ang pari, “Ayawg kabalaka, Inday. Mapasaylo ra kanang imong mga sala. Nakakita ka nianang bendita sa may pultahan sa simbahan? Panghugas lamang sa imong mga kamot nianang bendita ug mapasaylo na ang imong mga sala.” Nagpasalamat ang babaye ug milakaw dayon paingon sa bendita.

Laing seksi nga babaye ang mipuli pagkompisal. Miluhod siya, nanguros, ug miingon, “Bendisyoni ako, Padre, kay ako nakasala. Kagabii, gipahikap ko sa akong uyab sa iyang kinatawo ug wala ako makapugong.”

Mitubag ang pari, “Ayawg kabalaka, Inday. Mapasaylo ra kanang imong mga sala. Nakakita ka nianang bendita sa may pultahan sa simbahan? Panghugas lamang sa imong mga kamot niana ug mapasaylo na ang imong mga sala.” Nagpasalamat ang babaye ug milakaw dayon paingon sa bendita.

Nag-abot ang duha ka mga seksing babaye didto sa may gibutangan sa bendita. Miingon ang usa, “Sayon ra man diay kaayo mapasaylo ang atong mga sala no?” Mitubag ang usa, “Mao lagi. Manghunaw ra man diay ta niining bendita.” Samtang nanghunaw sila sa ilang mga kamot, dihay madre nga miduol kanila, mikabo og bendita ginamit ang gamay nga baso, ug dayon milimogmog niini.

(Orihinal gikan sa http://kagawasan.netfirms.com/pakatawa/pasaylo.shtml)

Advertisements

About this entry