Three times a week

Si Juan miadto sa iyang beterinaryo aron moreklamo kay namatay ang iyang baboy nga iyang gipatambalan:
Juan: Doc, kinihanglan nga ibalik ang akong gibayad nimo kay wala maayo ang akong baboy. Namatay na hinuon.
Doktor: Imo bang gisunod ang akong sugo nga patumaron nimo og tambal ang imong baboy 3 times a week?
Juan: Gisunod mo lang. Ako gyong giseguro nga makatomar ang akong baboy ug tambal 3 times kada-iwik!

Advertisements

About this entry