Unsa, highway?

Batan-ong babaye ug tigulang dato nag-estoryahanay sa selpon kon tagpila ang dinalidaling kalipay.

Babaye: Sir, kon gusto ka moiyot nako, aria ko dri sa balay og pagdala og sakyanan.
Dato: Nganong magdala pa man ko og sakyanan nga gusto ra man kong mokayat nimo?
Babaye: Unsay pagtuo nimo nako sir, cheap?
Dato: Unsa say pagtuo nimo nianang imoha, highway?

Advertisements

About this entry