Duha ka buang

Buang 1: Bay kaila ka anang Pacific Ocean? Akong tatay ang nagkalot ana!
Buang 2: Nya bay kaila ka anang Dead Sea? Akong tatay ang nagpatay ana!

Advertisements

About this entry