Expiration date

Juan: Dok, miinom kog Viagra gahapon sa buntag, apan hangtod karon gasige pag utog ang akong utin!
Doktor: Na sa sunod tuig pa na mohumok.
Juan: Ha? Ngano man?
Doktor: Tan-awa ang expiration date o, 2008 pa!

Advertisements

About this entry