Hinambogay sa iro

Tomas: Maayoha sa ako iro Pre. Matag buntag, dalhon niya ang mantalaan para nako!
Diego: Nahibalo ko.
Tomas: Ha? Giunsa nimo pagkahibalo?
Diego: Giestoryaha sa ako sa akong iro.

Advertisements

About this entry