Kalainan sa childhood ug adolescence

Pangutana: Unsay kalainan sa childhood ug adolescence?
Tubag: Ang kalainan sa childhood ug adolescence mao ra nga kalainan sa pagdula-dula og armas ug pagduladula sa imo armas.

Advertisements

About this entry