Lalis sa utin

Babaye 1: Ang lami sa utin mubo, apan dako.
Babaye 2: Mas lami ang ang niwang pero taas.
Babaye 3: Mas lami gyod ang taas nga dako.
Babaye 4: Mga gaga, ang importante gahi!

Advertisements

About this entry