Naunay

Asawa nagdamgo, kalit nga misinggit, “Pagdali, naa na ang akong bana!”
Bana mibangon, milukso sa bentana, ug nakamatngon, “Giahak ako man ang bana!”

Advertisements

About this entry