Kontes sa kanta

Kontestant #1: Ang akong kantahon, “Dahong Laya”.
Kontestant #2: Ang akoa, “The Falling Leaves”.
Kontestant #3: Dili ko mokanta! Manilhig na lang ko kay daghang sagbot!

Advertisements

About this entry