Hala kaona!

Ahente og vacuum cleaner, mituktok sa balay, ug dihang giablihan misabwag og tai sa kabayo sa salog.
Ahente: Misis, kon di ni malimpyo sa akong vacuum cleaner, ako ning kaonon!
Misis: Hala kaona, kay brownout!

Advertisements

About this entry