Hinay-hinaya lang

Lola nakigdyer-dyer sa call boy
Lola: Agay Dong, hinay-hinaya kay sakit!
Call boy: Saba diha! Mora pod kag birhen da!
Lola: Hinay-hinaya lang ba kay hastang akong kunot naapil pagkalukot.

Advertisements

About this entry