Langaw

Giputlan ni Juan og usa ka tiil ang langaw. Iya kining gisugo sa paglupad ug kini milupad.

Giputlan ni Juan sa laing tiil ang langaw. Iya kining gisugo sa paglupad ug kini milupad.

Giputlan ni Juan og pako ang langaw. Iya kining gisugo sa paglupad apan wala kini milupad.

Konklusyon: Mabungol ang langaw kon putlan og pako.

Advertisements

About this entry