Espesyal nga sabaw

Kustomer miorder sa espesyal nga sabaw sa restawran.
Waiter: Utin ni sa toro Sir nga napatay sa matador.
Kustomer: Gagmay lagi to niadtong unang semana?
Waiter: Aw, utin to sa matador nga napatay sa toro, Sir.

Advertisements

About this entry