Gihubad

Gihubad sa tighubad sa korte ang pangutana sa abogado kabahin sa usa ka kaso sa binanggaay og mga sakyanan.
Abogado: Where were you sitting when the impact came?
Tighubad: Diin man ka naglingkod sa pag-abot sa impakto?

Advertisements

About this entry