Malditong mga bata

Ang bag-ong maestra sa sentral didto gibutang sa labing bugoy nga klase. Nagdrowing ang maestra og talong sa blakbord ug nangutana.

Maestra: Children, unsa man ni?
Bugoy: Utin man na Ma’am!

Mihilak sa kasuko ang maestra ug miadto sa prinsipal. Taudtaod, miabot ang prinsipal sa klase.

Prinsipal: Unsa na man say inyong gibuhat karon? Kagahapon inyong gibuak ang ploresen, karon (nakit-an ang drowing sa blakbord), kinsa may nagdrowing og utin diri?

Advertisements

About this entry