Retirement ug disability benefit

Mister: Didto kos SSS. Ako rang gipakita ang akong uban, naaprobahan dayon ang akong retirement benefit.
Misis: Ug imo pang gipakita ang imong utin, makuha sab unta nimo ang imong disability benefit.

Advertisements

About this entry