Use 2 coats

Anak: Tay, nganong naggamit ka mag duha ka dyaket samtang namintal?
Amahan: Ingon man god, “Use two coats for best results.


About this entry