Nasakpan

Tag-iya: Hoy animal! Nasakpan ta na gyod ka! Ikaw diay tigpangawat og lubi ha! Naog diha!
Kawatan: Sakpan gani, sakpan! Dili kay mangurat! Ug unya kon mahulog ko bi?

Advertisements

About this entry