Sugod sa A

Gorio: Tagnaa unsay labing nindot nakong batasan, nagsugod sa A.
Juan: Aprutsabol?
Gorio: Wrong!
Juan: Abilabol?
Gorio: Wrong gihapon!
Juan: Unsa man diay?
Gorio: Anist!

Advertisements

About this entry