Usa ka milyon

Asawa: Bisan pag usa ka milyon, dili ka makigdulog ni Paris Hilton ga sa?
Bana: Pagbinuang diha. Asa man ko mangawat og usa ka milyon?

Advertisements

About this entry