Binahinay

Managtiayon nag-away, nagkasabot nga magbulag.
Asawa: Ako ang yuta!
Bana: Ako ang balay!
Asawa: Ako ang kotse!
Bana: Ako ang drayber!

Advertisements

About this entry