Blackie, pahawa!

Usa ka gabii niana, namisita si Poldo ni Bada. Medyo naglain ang tiyan ni Poldo tungod sa iyang gipanihapon nga kamote. Unya samtang nagdaguok ang tiyan ni Poldo…

Poldo: Badz, kanus-a man tawon nimo dawaton ang akong gugma? (Ug sa hilom mipabuhagay siya sa iyang hilom nga utot).
Bada: (Naguba ang nawong tungod sa kabaho ug misinghag sa iyang iro) Blackie pahawa!
Poldo: (Mapasalamaton kay nasalbar sa iro…mipadayon) Badz, abi nimo di na ko makatulog og tarong. Ikaw lang pirme ang naa sa akong hunahuna. (Ug wa na pod niya mapugngi, sa hilom mipagawas siya og hinay-hinay sa iyang utot.)
Bada: (Misiga ang mata nga nagtan-aw sa iro ug misinghag na usab) Kabaho! Blackie pahawa ra god!
Poldo: (Pwerte gyod tawong pasalamat sa hilom.) Badz, gihigugma ko lagi ikaw (midaguok na sab iyang tiyan busa mainampingon siyang mipabulhot na usab sa utot nga hilom).
Bada: (Wa na gyod makaagwanta, mibarog ug gipatiran ang iro nga si Blackie nga naghigda sa ilawom sa bangko.) Blackie pahawa lagi diha! Basin makalibangan unya ka!

Advertisements

About this entry